Undervisningen

Jeg tilbyder undervisning i rytmisk klaver på begynderniveau. Undervisningen tager udgangspunkt i dine forudsætninger og på dit niveau. Jeg inddrager min viden og erfaring som musiklærer i folkeskolen for at tilgodese dine mål. Det er vigtigt, du oplever, at undervisningen giver dig lyst til at lære mere hver gang. Jeg er klar over, at det kan være grænseoverskridende at skulle kaste sig ud i noget nyt J.

Du vil lære klaveret at kende ved at lære simple melodier samt ved at afprøve musikteori i praksis. Vi vil bl.a. arbejde med fingerspil, basfigurer, becifringssystemet (akkorder), opbygning af akkorder, improvisa-tion og simpel nodeskrivning. Du vil desuden have mulighed for at arbejde med hørelære og sang.

Jeg har gode erfaringer med undervisning af gymnasieelever, som vil supplere deres undervisning på A-niveau med musik i praksis. De vil lære et instrument at kende. Da klaveret grundlæggende er det instru-ment, man arbejder ud fra på diverse musikuddannelser – fx på læreruddannelsen, på musikkonservatorier og i gymnasiet – er det oplagt at starte her. Meget musikteori tager udgangspunkt i klaveret som det grund-læggende instrument. Ved hjælp af klaverets opbygning arbejder man fx med intervallerne terts, kvart og kvint og også med forståelsen af akkordernes opbygning.

Jeg forventer, at du øver dig derhjemme (hvis du har et klaver), ellers finder vi også ud af det, men man skal forvente lidt hjemmearbejde til hver lektion. På den måde opretholdes den progression, som jeg mener, er nødvendig for at lære at spille klaver. Når man skal lære noget nyt, tror jeg, det er vigtigt, at der er en vis kontinuitet i læreprocessen.

Forældre-barn undervisningen tager udgangspunkt i barnets forudsætninger. Jeg går ud fra, at forældrene kan følge med. Undervisningens indhold drejer sig om kendskab til instrumentet (lyde, tangenter, pedal m.m.) og om, hvordan man spiller klaver. Mit pædagogiske mål er at starte med det praktiske (det at spille, lytte og ”lege” med instrumentet), og så tager vi teorien bagefter. Frem for alt er det lysten, der skal drive interessen for at lære at spille klaver.    

Undervisningen foregår primært i eftermiddagstimerne hos mig privat på adressen: Solbærhaven 5, 8520 Lystrup. Har du ikke så meget tid i hverdagen, eller vil du bare supplere dine lektioner med lidt ekstra klaverspil så book en lørdagslektion. Af hensyn til min planlægning skal lørdagslektioner bookes senest torsdagen før kl. 16.00.

Jeg ønsker dig/jer held og lykke med klaverundervisningen på Den Rytmiske Klaverskole.

Thomas Budolfsen- logo

Den rytmiske klaverskole, v. Thomas Budolfsen